Què Volem

XARXA / QUÈ VOLEM

1. Intercanviar productes, informació i coneixement entre els membres de la xarxa.

2. Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania cap a l’agricultura tradicional, ecològica, comerç just, el consum crític i la sobirania alimentària, en definitiva una educació ambiental.

3. Donar a conèixer i difondre la xarxa en diferents punts i municipis (fires, jornades, activitats).

4. Dinamitzar i generar sinèrgies externes per a crèixer i millorar conjuntament.

5. Desenvolupar i prioritzar un mercat local i comarcal (sense intermediaris) per a la comercialització dels nostres productes.

6. Crear i definir un segell participatiu sobre la base d’uns processos i tècniques de treball agroecològiques i sostenibles tenint en compte el compromís i la responsabilitat interna.

7. Mantenir un marge de preus justs entre productors i consumidors.